سیمرغ

ماجرای جالب فیلمی که پس از 40 سال به مراحل پایانی رسیده است

پروژه فیلم ناتمام «اورسن ولز» پس از ۴۰ سال به مراحل پایانی و تکمیل نزدیک می‌شود.

ادامه ...