سیمرغ

حقیقت تلخی که الهام کردا با آن مواجه است ...

الهام کردا در صفحه شخصی خود نسبت به عدم شناخت جوانان دهه هفتاد از بزرگان ادبیات و سینما اظهار تاسف…

ادامه ...