ارانیکو

«کورکر» طرح بازگرداندن تحریم‌های ایران را کنار گذاشت

سناتور جمهوری خواه آمریکایی بدلیل نبود حمایت کافی، طرح بازگرداندن تحریم های هسته ای ایران را کنار گذاشته است.

ادامه ...