اقتصادنیوز

اولین مشکل بزرگ در آیفون ایکس پیدا شد

اپل با ارسال تکذیبیه درباره نمایشگر اولدِ آیفون ایکس، دست پیش گرفته است تا پس نیفتد.

ادامه ...