رویداد 24

دختران خودکشی می‌کنند چون بیشتر تحت‌فشارند

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران معتقد است که افرادی که خودکشی می‌کنند به یک بن‌بست می‌رسند و هیچ امید و آینده روشنی را در مقابل خود نمی‌بینند، به همین دلیل سعی می‌کنند خود را از زندگی خلاص کنند و به آرامش برسند.

ادامه ...