خبر آنلاین

نمایش «آسمان برای تو می‌بارد» به همای سعادت می‌رود

نمایش «آسمان برای تو می‌بارد» بعد از پایان اجرا در تماشاخانه شهرزاد، به غرب تهران و تماشاخانه همای سعادت می‌رود.

ادامه ...