خبر آنلاین

«راهنمای کتیبه‌های فارسی میانه» منتشر شد

ایسنا نوشت: کتاب «راهنمای کتیبه‌های فارسی میانه» (پهلوی ساسانی) نوشته دکتر محمود جعفری دهقی منتشر شده است.

ادامه ...