سیمرغ

واکنش تندتر از حد معمول سپهر قریشی به شایعه ازدواج خواهرش با مهدی طارمی

پست اخیر مهدی طارمی و خبر شایعه همزمان با این پست در فضای مجازی بابت ازدواج سحر قریشی با یک…

ادامه ...