خبر آنلاین

تشریح جزییات ارایه وام به پروژهای سینمایی از زبان مدیرعامل بنیاد فارابی

مهر نوشت: مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، جزییاتی از روند جدید ارایه وام به پروژه‌های سینمایی را تشریح کرد.

ادامه ...