پرشین وی

شرایط تغییر اسامی مذهبی در شناسنامه اعلام شد

شرایط تغییر اسامی مذهبی در شناسنامه سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره شرایط تغییر اسامی مذهبی در شناسنامه افراد، گفت: اسامی مذهبی تنها قابل تغییر به اسامی مذهبی دیگر و آن هم منوط بر غالب بودن فراوانی نام منتخب ثانویه است. سیف‌الله ابوترابی درباره شرایط تغییر نام مذهبی اظهار...

ادامه ...