خبرگزاری میزان

درمان ناشنوایی با استفاده از تزریق سلول‌های بنیادی

محققان دانشگاه «راتگرز» در نیوبرانزویک با همکاری «آزاده جدلی» محقق ایرانی در یک پژوهش جدید موفق شدند تا با تزریق سلول‌های بنیادی به گوش داخلی، شنوایی را به افراد ناشنوا بازگردانند.

ادامه ...