خبرگزاری میزان

لباس ملانیا در بازدید از یک مدرسه در چین حاشیه‌ساز شد

ملانیا همسر رئیس جمهور آمریکا در سفر با همسرش به چین، سری به یکی از مدارس این کشور زد که لباسش در این بازدید حاشیه‌ساز شد.

ادامه ...