رویداد 24

مسئولیت آموزش پرستاری فقط با دانشکده‌های پرستاری است

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نیاز کشور به رشته پرستاری اشاره کرد و گفت: تنها یک روش آموزش پرستاری در کشور وجود دارد و آموزش پرستاری تنها از طریق دانشکده ها صورت می‌گیرد. مصوبه اخیر وزارت بهداشت نیز تنها به منظور تسهیل آموزش دانشجویان در بستر بیمارستان...

ادامه ...