پرشین وی

آیا پیرترین مرد جهان در آذربایجان شرقی است!؟

پیرترین مرد جهان در آذربایجان پیرترین مرد جهان , در دو روز اخیر تصاویری از یک پیرمرد ساکن یکی از روستاهای شهرستان خداآفرین در فضاهای مجازی آذربایجان شرقی همراه با کارت ملی وی منتشر شد که تاریخ تولد وی را 1266 شمسی نشان می دهد، اما اظهارات رئیس ثبت احوال شهرستان، صحت این ادعا را با...

ادامه ...