رویداد 24

درگیری پرسپولیسی‌ها مقابل هیات قلعه‌نویی!

کری شدید و فحاشی زننده در ازدحام مقابل هیأت امیر قلعه‌نویی، دیشب موجب بروز درگیری خیابانی شد.

ادامه ...