نیک صالحی

لباس ملانیا در بازدید از یک مدرسه در چین حاشیه ساز شد

لباس زیبای ملانیا ترامپ ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور آمریکا در سفر با همسرش به چین، سری به یکی از مدارس این کشور زد که لباسش در این بازدید حاشیه ساز شد. ملانیا ترامپ با لباسی قیمتی به مدرسه می رود همسر رئیس جمهور آمریکا در سفری که با دونالد ترامپ چین داشت، به همراه همسر رئیس جمهور...

ادامه ...