خبر آنلاین

بیم و هراس‌ها از بازگشت حکومت‌های استبدادی به غرب در یک کتاب

مهر نوشت: «در برابر استبداد» تازه‌ترین کتاب تیموتی اسنایدر، استاد تاریخ دانشگاه یِیل و یکی از مشهورترین مورّخان زنده جهان، با ترجمه بابک واحدی به بازار کتاب ایران رسید.

ادامه ...