خبر آنلاین

پاسخ به یک پرسش؛ چرا بعضی از مسابقات ورزشی به جای تلوزیون از «آیو» پخش می‌شوند

مهر نوشت: مدیرعامل تلویزیون اینترنتی آیو بیان کرد که این رسانه مکمل تلویزیون است و آنچه را که تلویزیون از مسابقات ورزشی یا سریال‌ها نمی‌تواند پخش کند، نمایش می‌دهد.

ادامه ...