رویداد 24

دوئل مسلحانه بین پلیس و قاچاقچیان مواد مخدر

مرزبانان مستقر در منطقه مرزی دوغارون در شرق استان خراسان رضوی با اشرار و قاچاقچیان مسلح درگیر شدند.

ادامه ...