نیک صالحی

اعلام شرایط تغییر اسامی مذهبی در شناسنامه

اعلام شرایط تغییر نام مذهبی نام مذهبی , سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره شرایط تغییر اسامی مذهبی در شناسنامه افراد، گفت: اسامی مذهبی تنها قابل تغییر به اسامی مذهبی دیگر و آن هم منوط بر غالب بودن فراوانی نام منتخب ثانویه است. شرایط تغییر نام مذهبی سیف‌الله ابوترابی درباره شرایط...

ادامه ...