رویداد 24

۶۰ درصد زوار اربعین وارد کشور شدند

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به ورود 60 درصد از زائران اربعین به کشور ،گفت: سوانح رانندگی منجر به فوت در اربعین امسال 4 درصد کاهش یافت.

ادامه ...