سیمرغ

کارتون روز: معتاد های مادرزادی!

در حاشیه تولد 482 نوزاد معتاد در 6ماه اول سال؛ طراوت نیکی این کارتون را در نیشخط منتشر کرد.

ادامه ...