رویداد 24

ارتباط نداشتن «الیورتوئیست» با «شهرزاد» ثابت شد

نمایش موزیکال «الیور توئیست» با سرمایه و مدیریت موسسه فرهنگی هنری حریرهنرشرق تهیه و تولید می‌شود و هیچ ارتباطی به تهیه‌کننده «شهرزاد» ندارد.

ادامه ...