رویداد 24

اختلاف خانوادگی نوزادن 3 قلوی بوکانی را سرگردان کرد

سه قلوهای 20 روزه به علت اختلافات والدین در یکی از کوچه های بوکان رها شدند، هم اکنون در بیمارستان بسر می برند.

ادامه ...