فرتاک نیوز

اقدام زشت مادر زن با داماد خانواده

«بعد از 12 سال زندگی مشترک، از مادرزنم کتک خورده‌ام. در این مدت دخالت‌های خانواده همسرم را توانستم تحمل کنم، ولی دیگر برایم زور دارد که از مادرزنم کتک بخورم. برای همین خواستار جدایی از همسرم هستم.»

ادامه ...