رویداد 24

نمایشگاه نگارگری و تذهیب صلح و دوستی

نمایشگاه نگارگری و تذهیب با عنوان صلح و دوستی جمعه ۱۹ آبان ماه در نگارخانه هنر ایران افتتاح می‌شود.

ادامه ...