سخت افزار مگ

کنسول PlayStation 5 در چه تاریخی معرفی خواهد شد؟

ورود کنسول بازی XBOX ONE X و PlayStation Pro در کنار کنسول های نسل هشتم، نگرانی را در بین طرفداران این پلتفرم از بازی های کامپیوتری ایجاد کرده است که آیا این رقابت همچنان ادامه یافته و باعث عرضه کنسول های جدید در آینده نزدیک می گردد؟ دو کنسول جدید XBOX ONE X و PlayStation Pro را می توان کنسول های نسل هشت...

ادامه ...