فرتاک نیوز

ادعای درمان سرطان با گیاهان کذب است

یک فوق تخصص خون و سرطان بالغین توضیحاتی در مورد درمان سرطان به وسیله گیاه درمانی داد.

ادامه ...