پرشین وی

نرخ روضه خوانی نمایندگان روحانی مجلس چقدر است!؟

روضه خوانی نمایندگان روحانی مجلس نمایندگان روحانی مجلس , این روزها بحث درآمدهای چند ده میلیونی مداحان مطرح است؛ شغلی پردرآمد زیر سایه مراسم‌های اعیاد و عزاداری‌های مذهبی. پاکت‌هایی که کمتر مبلغ درون آنها افشا می‎شود، در پایان مراسم تقدیمشان می‎شود. هرسال اربعین که می شود حال...

ادامه ...