سیتنا

«اجاره‌نشین‌ها» برای کیست؟

جواد مجابی گفت: «مهرجویی یک کلمه هم درباره ساعدی صحبت نکرد چون می‌ترسید که نانش آجر شود.»برای مشاهده مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید

ادامه ...