پرشین وی

سوشا مکانی بازیگر شد!

بازیگر شدن سوشا مکانی برخی از ورزشکاران علاوه بر حرفه خود به ایفای نقش جلوی دوربین نیز می‌پردازند و سوشا مکانی هم از این قاعده مستثنی نیست. در حالی که ورزشکارانی با حضور در جلوی دوربین تلویزیونی و سینمایی به ایفای نقش خود یا طنز پرداخته‌اند. سوشا در تجربه‌ای جدید با حضور جلوی...

ادامه ...