پرشین وی

۶ آذر امسال تعطیل رسمی است؟

تعطیلی هشتم ربیع‌الاول تعطیلی هشتم ربیع‌الاول , دوشنبه ۶ آذر، مصادف با ۸ ربیع الاول نیز تعطیلی رسمی است. وضعیت تعطیلی هشتم ربیع‌الاول تعطیل شدن هشتم ربیع‌الاول طبق بند ح از ماده ۳۷ قانونی به نام قانون «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، هشتم ربیع‌الاول به‌مناسبت سال‌روز...

ادامه ...