اقتصادنیوز

2 درد مشترک «سنتی‌فروشی» و «مدرن‌فروشی» در تهران

رئیس اتاق اصناف با حضور در شورای شهر تهران، ضمن انتقاد از توزیع جغرافیایی پروانه‌های تجاری که باعث آشوب در چیدمان فضای شهر شده است، اجرای یک طرح مشترک با مدیریت شهری پایتخت را خواستار شد. بر این اساس، پیشنهاد فراهم شدن زمینه برای انتقال بخشی از واحدهای صنفی از محدوده مرکزی به...

ادامه ...