ارانیکو

مناطق آزاد در تیررس چکش‌کاری مقررات صادرات و واردات

در حالی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با چکش‌کاری توسط دولت دچار اصلاح شد که مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی محور اصلی این اصلاحیه هستند.

ادامه ...