پرشین وی

قدم زن ملانیا همسر ترامپ روی دیوار چین

همسر ترامپ روی دیوار چین همسر ترامپ , همسر رییس جمهور آمریکا پس از حضور در باغ وحش پکن به تماشای دیوار چین رفت. ملانیا ترامپ همسر رییس جمهور آمریکا پس از حضور در باغ وحش پکن به دیدن دیوار چین رفت و بر روی آن قدم زد. وی به مدت 30 دقیقه بر روی یکی از عجایب هفتگانه جهان قدم زد. دونالد ترامپ...

ادامه ...