سخت افزار مگ

9 شاهکار معماری برای کسانی که از ارتفاع نمی‌ترسند

در شهرهای مدرن با وجود مشکل فضا، وسعت ساختمان های به صورت عمودی در حال افزایش است، آسمان خراش های نمونه ای از دستاوردهای این سبک جدید معماری به حساب می آیند. بناها و ساختمان هایی در جهان وجود دارد که با وجود قرار گرفتن در ارتفاع با نوع خاصی از خلاقیت و نوآوری ترکیب شده اند و مکان...

ادامه ...