رویداد 24

دختر شاهزادۀ میلیاردر سعودی هم جزو بازداشتی‌هاست / رنج برخی شاهزاده‌ها از شکنجه

برخی منابع مدعی اند که بندر‌بن‌سلطان، سفیر اسبق عربستان در آمریکا و رییس سابق سازمان اطلاعات این کشور نیز دستگیر شده است. بندر ریاست شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشت.

ادامه ...