خبر آنلاین

فیلم | ابراز نگرانی عضو شورای شهر از اظهارنظرهای غیرمسئولانه درباره مسائل منطقه

محمد جواد حق شناس استاد روابط بین الملل و عضو شورای شهر تهران در کافه خبر نسبت به اتخاد مواضع غیرمسئولانه برخی اشخاص و خصوصا روزنامه ها که می تواند منافع ملی کشور را به خطر بیندازد هشدار داد.

ادامه ...