خبر آنلاین

صنایع لبنی شیر را به قیمت واقعی بخرند

مهر به نقل از قائم مقام معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گزارش داد: طرح خرید توافقی شیر در تنظیم بازار و تصحیح قیمت خرید این محصول موفق بوده است.

ادامه ...