رویداد 24

دوره آموزشی مشاوران نظامی روس برای سربازان سوری

مشاوران نظامی روسیه دوره آموزشی را در میدان تیر در ریف دمشق برای نیروهای ارتش سوریه برگزار کردند.

ادامه ...