خبر آنلاین

نهاد روحانیت چگونه می‎تواند محبوب باشد؟

یک عضو جامعه روحانیت مبارز از سه ویژگی «نقد قدرت و تقابل با آن»، «نخبگی همراه با هم زبانی با بدنه جامعه» و «سخنگویی دین»، یاد کرد که نهاد روحانیت را تبدیل به یک نهاد بی رقیب می‌کند.

ادامه ...