رویداد 24

سوآپ ۱.۲ میلیون بشکه نفت خام به تهران

مدیر شرکت لوله مخابرات نفت منطقه تهران از سوآپ یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام سوآپ به منطقه تهران خبر داد.

ادامه ...