اقتصادنیوز

گزارش وزارت امنیت داخلی آمریکا از ناتوانی فرودگاه‌های این کشور در کشف تسلیحات

گزارش جدید وزارت امنیت داخلی آمریکا نشان می‌دهد بیشتر تسلیحاتی که وارد فرودگاه‌های آمریکا می‌شوند، برای نیروهای امنیتی قابل شناسایی نیستند.

ادامه ...