رویداد 24

بازجویی از نتانیاهو برای پنجمین بار

نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای پنجمین بار در پرونده فساد تحت بازجویی قرار گرفت.

ادامه ...