اقتصادنیوز

اعضای سازمان ملل یک لبنانی را برای سمت ریاست دیوان کیفری بین‌المللی برگزیدند

اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان چهار قاضی از پنج قاضی دیوان کیفری بین‌المللی را انتخاب کردند.

ادامه ...