رویداد 24

موگرینی توافق هسته ای با ایران را نمونه ای از موفقیت های دیپلماسی دانست

مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا اجرای تام و تمام برجام از سوی تمامی طرف ها را مد نظر داشته و توافق هسته ای یک دستاورد مهم و کارآمد دیپلماسی چند جانبه بین المللی و اروپایی است.

ادامه ...