رویداد 24

نگرانی تیلرسون از بازداشت‌ها اخیر در عربستان

وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از بازداشت‌های اخیر شاهزاده‌ها و تاجران ارشد در عربستان سعودی ابراز نگرانی کرد.

ادامه ...