رویداد 24

بازگشت هوای سالم به تهران

کیفیت هوای تهران امروز - جمعه - پس از 16 روز شرایط ناسالم، با شاخص 92 در شرایط سالم قرار گرفت.

ادامه ...