خبر آنلاین

معاون شهردار تهران در پاسخ به چرایی حضور شهرداری در مراسم اربعین: وظیفه دینی و ملی ماست

سمیع الله حسینی مکارم در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی درباره اربعین امسال و حضور نیروهای شهرداری گفت: با تغییر مدیدیت شهری بحث خدمات رسانی تغییراتی داشت و تلاش بر این بود که ضمن تداوم حرکتی که آغاز شده بود، خدمت رسانی به لحاظ کمی و کیفی بهتر شود.

ادامه ...