اقتصادنیوز

نگرانی گسترده از «ناامنی» اقتصادی در عربستان

ایسنا: این روزها صحبت درباره هول و وحشت ثروتمندان عربستانی از احتمال بلوکه شدن اموالشان توسط نظام آل سعود زیاد شده است.

ادامه ...